Raport ze Zjazdu Nagrodzone postery

50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 11 Międzynarodowa Konferencja Chemii Srodowiska, Toruń 9-12 IX 2007, 50 Zjazd Ptchem